Writing Game Center apps in iOS [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vandad Nahavandipoor

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.258 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly , 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 66 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66451

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH