Outsmarting Google [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brad Bailyn, Evan Bailyn

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0132678713

ISBN-13: 978-0132678711

Ký hiệu phân loại: 658.872 Telemarketing and direct marketing both formerly 658.84

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 226 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66472

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH