Classical macroeconomics elektronisk ressurs : some modern variations and distortions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James C. W Ahiakpor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203413524

Ký hiệu phân loại: 339 Macroeconomics and related topics

Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2003

Mô tả vật lý: xviii, 254 s. : , ill

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66641

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH