Design of High Voltage xDSL Line Drivers in Standard CMOS [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bert Serneels, Michiel Steyaert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402067891

Ký hiệu phân loại: 621.3815 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science + Business Media B.V, 2008

Mô tả vật lý: xiii, 185 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66742

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH