It's the customer, stupid! [electronic resource] : 34 wake-up calls to help you stay client-focused

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Aun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118001264

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66752

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH