Partial differential equations and boundary value problems with Maple

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George A Articolo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0123747325

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Academic Press/Elsevier, 2009

Mô tả vật lý: xi, 719 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66760

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH