Head first iPhone and iPad development [electronic resource] : a learner's guide to creating objective-C applications for the iPhone and iPad

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dan Pilone, Tracey Pilone

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449309461

ISBN-13: 978-1449309466

Ký hiệu phân loại: 005.26 Programming for microcomputers

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2011

Mô tả vật lý: xxxiv, 634 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66792

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH