Math and logic puzzles for PC enthusiasts

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. J Clessa

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0486291928

Ký hiệu phân loại: 793.7 Games not characterized by action

Thông tin xuất bản: Mineola, N.Y. : Dover Publications, 1996.

Mô tả vật lý: 131 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 66854

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH