From Asian to global financial crisis : an Asian regulator's view of unfettered finance in the 1990s and 2000s

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Sheng

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521118646

Ký hiệu phân loại: 330.95 Economics

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009.

Mô tả vật lý: xiv, 489 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66931

Includes bibliographical references (p. 433-463) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH