Functional foods : concept to product

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Glenn R Gibson, Christine M Williams

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849308518

Ký hiệu phân loại: 615.8 Specific therapies and kinds of therapies

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Cambridge : CRC Press ; Woodhead Pub., 2000

Mô tả vật lý: xvii, 374 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66940

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH