City of capital : politics and markets in the English financial revolution

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruce G Carruthers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0691044554

Ký hiệu phân loại: 332 Financial economics

Thông tin xuất bản: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1996.

Mô tả vật lý: xiv, 303 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66943

Includes bibliographical references (p. [267]-298) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH