From crisis to recovery [electronic resource] : the causes, course and consequences of the great recession

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Keeley, Patrick Love

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9264077073

Ký hiệu phân loại: 304.82 International movement

Thông tin xuất bản: Paris : OECD, 2010

Mô tả vật lý: 144 p. : , col. ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66945

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH