The Nuclear Imperative [electronic resource] : A Critical Look at the Approaching Energy Crisis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeff W Eerkens

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402049316

Ký hiệu phân loại: 333.7924 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer, 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 67028

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH