A Critique of Monetary Policy [electronic resource] : Theory and British Experience.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. C. R Dow, I. D Saville

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0198283199

Ký hiệu phân loại: 332.4941 Money

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1990

Mô tả vật lý: 286 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 67035

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH