Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
The Elgar companion to the Chicago school of economics
Tác giả: Ross B Emmett
Xuất bản: Cheltenham Glos UK Northampton MA: Edward Elgar, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.1553
 
Industrial Concentration and the Chicago School of Antitrust Analysis
Tác giả: Jan B Rittaler
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.8
 
Industrial Concentration and the Chicago School of Antitrust Analysis : A Critical Evaluation on the Basis of Effective Competition
Tác giả: Jan B Rittaler
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishing Group, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Frank H. Knight : prophet of freedom
Tác giả: David Cowan
Xuất bản: London: Palgrave Macmillan, 2016
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
The illusion of free markets : punishment and the myth of natural order
Tác giả: Bernard E Harcourt
Xuất bản: Cambridge Mass: Harvard University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.15
 
A Critique of Monetary Policy [electronic resource] : Theory and British Experience
Tác giả: J C R Dow, I D Saville
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.4941
 
1

Truy cập nhanh danh mục