Scientific Modeling and Simulations [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rubia Tomás Diaz., Sidney Yip

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402097416

Ký hiệu phân loại: 620.110113 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V., 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67050

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH