Enterprise marketing management : the new science of marketing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Klein, Dave Sutton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471267724

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, 2003

Mô tả vật lý: xvi, 224 p. : , ill., map ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67064

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH