Robot mechanisms and mechanical devices illustrated [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul E Sandin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 007142928X

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2003

Mô tả vật lý: xxxv, 299 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67608

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH