Brief principles of macroeconomics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: N. Gregory Mankiw

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0324590377

ISBN-13: 978-0324590371

Ký hiệu phân loại: 339 Macroeconomics and related topics

Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning, 2008

Mô tả vật lý: xxiv, 443 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 67755

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH