Macromedia Flash 8 for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ellen Finkelstein, Gurdy Leete

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764596918

ISBN-13: 978-0764596919

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley, 2006

Mô tả vật lý: xviii, 390 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 68481

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH