Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 303 kết quả
Flash Animation for Teens
Tác giả: Eric Grebler
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Maple animation
Tác giả: John F Putz
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02856696
 
Layout and composition for animation
Tác giả: Ed Ghertner
Xuất bản: Burlington MA: Focal PressElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Advanced animation with DirectX
Tác giả: Jim Adams
Xuất bản: Boston Mass: Premier Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7769
 
Computer facial animation
Tác giả: Frederic I Parke, Keith Waters
Xuất bản: Wellesley Mass: A K Peters, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Animation and performance capture using digitized models
Tác giả: Edilson de Aguiar
Xuất bản: Berlin: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Algorithm animation
Tác giả: Marc H Brown
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1988
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.6
 
The advanced art of stop-motion animation
Tác giả: Ken A Priebe, Henry Selick
Xuất bản: Boston: Course Technology, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4334
 
Hybrid animation : integrating 2D and 3D assets
Tác giả: Tina O'Hailey
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Animation in the home digital studio : creation to distribution
Tác giả: Steven Subotnick
Xuất bản: Boston: Focal Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.696
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục