Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 141 kết quả
Course prep exam guide MCSE 70-210
Tác giả: David Johnson
Xuất bản: Canada: Thomson Course Technology, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005
 
Microsoft Windows 2000 professional : Comprehensive course
Tác giả: Busché Dr Donald, Marly Bergerud
Xuất bản: USA: Thomson Learning Course Technology, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.446
 
MSCE Course Prep ExamGuide/StudyGuide Exam # 70-215
Tác giả: Paul Kamerling, Ray Marky, James Micheal Stewart
Xuất bản: Canada: Thomson Learning Course technology, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005
 
HTI+ home technology integration in depth
Tác giả: Quentin Wells
Xuất bản: USA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.6
 
Course Prep exam guide/study guide MCSE exam 70-219 : Designing a microsoft windows 2000 diretory services infrastructure
Tác giả: Gale Pomper, John Hales
Xuất bản: Canada: Course Technology Thomson Learning, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.446
 
Get Fit with Technology : How to Lose Weight Using Your PC
Tác giả: Jordan Gold
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.0661325
 
A+ guide to managing and maintaining your PC
Tác giả: Jean Andrews
Xuất bản: Boston Mass: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.39160288
 
Digital nature photography and Adobe Photoshop
Tác giả: Kevin L Moss
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
MySpace for musicians
Tác giả: Fran Vincent
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.4202
 
Digital painting fundamentals with Corel Painter X [electronic resource]
Tác giả: Rhoda Grossman
Xuất bản: Boston: Thomson Course Technology, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục