Microsoft SQL Server 2005 Express edition for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert D Schneider

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764599275

ISBN-13: 978-0764599279

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2006

Mô tả vật lý: xiv, 390 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 68483

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH