Mathematical biology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. D Murray

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0387952233

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2003

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 69901

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH