Using Spanish synonyms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. E Batchelor

Ngôn ngữ: eng ; spa

ISBN-10: 0521547601

ISBN-13: 978-0521547604

Ký hiệu phân loại: 468.1 Standard Spanish usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2006.

Mô tả vật lý: vii, 743 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70363

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH