Necessary illusions : thought control in democratic societies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Noam Chomsky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0896083667

ISBN-10: 0896083675

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : South End Press, 1989

Mô tả vật lý: viii, 422 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70380

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH