Using Spanish : a guide to contemporary usage

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. E Batchelor, Christopher J Pountain

Ngôn ngữ: eng ; spa

ISBN-10: 0521004810

ISBN-13: 978-0521004817

Ký hiệu phân loại: 468.2 Standard Spanish usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2005.

Mô tả vật lý: xxiv, 475 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70406

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH