High flyer upper intermediate. Workbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Stephens

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0582256038

Ký hiệu phân loại: 428 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Harlow : Longman, 1996

Mô tả vật lý: 64p , ill , ports , 30cm , pbk

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70455

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH