McGraw-Hill's essential phrasal verb dictionary [electronic resource] : [the practical guide to American English phrasal verbs]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard A Spears

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071589325

Ký hiệu phân loại: 423 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70560

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH