Corporate finance : a focus approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eugene F Brigham, Michael C Ehrhardt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1439078084

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning, 2011

Mô tả vật lý: xxvii, 810 p. : , ill. ; , 27cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70587

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH