A student grammar of French [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. H Offord

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0511220251

Ký hiệu phân loại: 448.2 Standard French usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2006

Mô tả vật lý: xix, 428 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70736

Includes bibliographical references (p. 406) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH