Marketing research : an applied approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David F Birks, Naresh K Malhotra

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0273695304

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York, N.Y. : Financial Times/Prentice Hall, 2006.

Mô tả vật lý: xxiii, 753 p. : , ill. ; , 27 cm. + , 1 CD-ROM.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70744

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH