Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 121 kết quả
International Journal of Academe and Industry Research
Tác giả:
Xuất bản: : Institute of Industry and Academic Research Incorporated, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Marketing research
Tác giả: Donald R Cooper, Pamela S Schindler
Xuất bản: New York: McGrawHillIrwin, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.83
 
Marketing research
Tác giả: Alvin C Burns, Ronald F Bush
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Marketing research
Tác giả: Carl McDaniel, Roger H Gates
Xuất bản: : Wiley, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.83
 
Marketing research for managers
Tác giả: Sunny Crouch, Matthew Housden
Xuất bản: kd: ButterworthHeinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.83
 
Market research handbook
Tác giả: Cees de Bont, Mario van Hamersveld
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.83
 
Marketing research : an applied approach
Tác giả: Naresh K Malhotra, David F Birks
Xuất bản: Harlow England New York NY: Financial TimesPrentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Developing advertising with qualitative market research [electronic resource]
Tác giả: Judith Wardle
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: Sage, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.1
 
Essentials of marketing research : a hands-on orientation
Tác giả: Naresh K Malhotra
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Marketing research
Tác giả: Alvin C Burns, Ann Veeck
Xuất bản: New York: Pearson Education, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.83
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục