Word and world [electronic resource] : practice and the foundations of language

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patricia Hanna, Bernard Harrison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0511184670

ISBN-13: 978-0511184673

Ký hiệu phân loại: 401 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004

Mô tả vật lý: xii, 420 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70760

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH