The last king of Texas

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rick Riordan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553579916

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Bantam Books, 2001.

Mô tả vật lý: 369 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 70960

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH