Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 83 kết quả
Peepshow
Tác giả: Leigh Redhead
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Cherry pie
Tác giả: Leigh Redhead
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Rubdown
Tác giả: Leigh Redhead
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.4
 
Snow blind
Tác giả: Lori Armstrong
Xuất bản: St Charles IL: Medallion Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Metered space
Tác giả: M D Benoit
Xuất bản: Austin Tex: Zumaya Otherworlds, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A kiss before the Apocalypse [electronic resource]
Tác giả: Tom Sniegoski
Xuất bản: New York: ROC, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Angry lead skies : from the files of Garrett, P.I
Tác giả: Glen Cook
Xuất bản: New York NY: Roc, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The last king of Texas
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Sharp shooter : introducing Tara Sharp, a new, kick-arse crime fighter for fans of Janet Evanovich
Tác giả: Marianne Delacourt
Xuất bản: Crows Nest NSW: Arena, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Murder at the Laurels
Tác giả: Lesley Cookman
Xuất bản: Bedlinog Mid Glamorgan Wales: Accent Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục