Mobilized marketing and the consumer : technological developments and challenges

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gonca Telli Yamamoto

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1605669168

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Business Science Reference, 2010

Mô tả vật lý: xvi, 276 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71110

"This book explores technological developments and widespread issues concerning the explosion of mobile devices in the information age"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH