Encyclopedia of American literature of the sea and Great Lakes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jill B Gidmark

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0313301484

Ký hiệu phân loại: 810.9 American literature in English

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Greenwood Press, 2001

Mô tả vật lý: xxv, 538 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 71151

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH