An encyclopedia of swearing : the social history of oaths, profanity, foul language, and ethnic slurs in the English-speaking world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Geoffrey Hughes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0765612313

Ký hiệu phân loại: 427 Historical and geographic variations, modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, 2006

Mô tả vật lý: xxv, 573 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 71202

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH