Pipeline design for water engineers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Stephenson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0444873732

Ký hiệu phân loại: 628.1 Water supply

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier, 1989

Mô tả vật lý: xiv, 263 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71229

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH