The thermophysics of porous media

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: T. J. T Spanos

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1584881070

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC , 2002

Mô tả vật lý: xii, 220 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71242

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH