Understanding solids : the science of materials

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. J. D Tilley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470852755

ISBN-10: 0470852763

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ, USA : J. Wiley , 2004

Mô tả vật lý: xxii, 593 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71331

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH