Platform based design at the electronic system level : industry perspectives and experiences

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Burton, Adam Morawiec

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402051379

ISBN-10: 1402051387

ISBN-13: 978-1402051371

ISBN-13: 978-1402051388

Ký hiệu phân loại: 621.3815 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer, 2006

Mô tả vật lý: x, 100 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71427

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH