Theory of financial risks : from statistical physics to risk management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521782325

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 2000.

Mô tả vật lý: xiii, 218 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71514

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH