Take your iPad to work

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Proffitt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1435458990

ISBN-13: 978-1435458994

Ký hiệu phân loại: 004.1675 General works on specific types of computers

Thông tin xuất bản: Boston : Course Technology, Cengage Learning, 2011

Mô tả vật lý: xvi, 367 p. : , ill., maps ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71520

The iPad has a robust application set with a large number of ways it can be used in business, but its potential as a business tool has been largely unexplored. This book discusses a range of business tasks, organized by general business type.--Books in Print
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH