Wind energy : fundamentals, resource analysis, and economics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sathyajith Mathew

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540309055

ISBN-13: 978-3540309055

Ký hiệu phân loại: 333.92 Air

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer , 2006

Mô tả vật lý: xii, 246 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71538

Accompanying CD-ROM contains ... "Software, based on the analytical techniques discussed in the publication."--P. [4] of cover.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH