Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 670 kết quả
Neimenggu dianli jishu
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Office of Inner Mongolia Electric Power, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Wind power basics
Tác giả: Daniel D Chiras, Mick Sagrillo, Ian Woofenden
Xuất bản: Gabriola Isalnd Canada: New Society Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.92
 
Wind power politics and policy
Tác giả: Scott V Valentine
Xuất bản: New York NY: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.92
 
Wind and solar power systems
Tác giả: Mukund R Patel
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Modeling and modern control of wind power
Tác giả: Yuanzhang Sun, Qiuwei Wu
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.312136
 
Wind power for dummies
Tác giả: Ian Woofenden
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Wind power basics [electronic resource]
Tác giả: Daniel D Chiras, Mick Sagrillo, Ian Woofenden
Xuất bản: Gabriola Island BC Canada: New Society Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.92
 
Active Power Control from Wind Power (Presentation) [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2011
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.43
 
Simulating wind power forecast error distributions for spatially aggregated wind power plants [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2019
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.45
 
Development of an Equivalent Wind Plant Power-Curve [electronic resource] : Preprint
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2010
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục