Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 208 kết quả (0.0312552 giây)
Internal combustion engine fundamentals
Tác giả: John B Heywood
New York: McGrawHill, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.43
 
Động cơ đốt trong
Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.43
 
Thực hành động cơ đốt trong
Tác giả: Hoàng Minh Tác
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.43
 
Động cơ đốt trong
Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.43
 
Tăng áp động cơ đốt trong
Tác giả: Võ Nghĩa
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.43
 
Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong
Tác giả: Văn Thị Bông
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.43
 
Lý thuyết động cơ đốt trong
Tác giả: Văn Thị Bông
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.43
 
Lý thuyết động cơ đốt trong
Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.43
 
Electronic control of switched reluctance machines
Tác giả: 
Oxford Boston: Newnes, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.43
 
Tính toán thiết kế động cơ đốt trong
Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng
Đà Nẵng: Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.43
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục