Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 290 kết quả
Statistical optics
Tác giả: Joseph W Goodman
Xuất bản: New York: Wiley, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
The encyclopedia of electronic circuits
Tác giả: Rudolf F Graf, William Sheets
Xuất bản: Blue Ridge Summit Pa: Tab Books, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Cycle of the werewolf
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: New York: Penguin Group, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The talisman
Tác giả: Stephen King, Peter Straub
Xuất bản: Harmondsworth: Penguin, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Steel framed structures [electronic resource]
Tác giả: R Narayanan
Xuất bản: London New York: Elsevier Applied Science Publishers, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1773
 
Combustion theory : the fundamental theory of chemically reacting flow systems
Tác giả: F A Williams
Xuất bản: Menlo Park Calif: BenjaminCummings Pub Co, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Photochemistry and organic synthesis
Tác giả: G S Cox
Xuất bản: Berlin: Springer, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Bridge of Birds
Tác giả: Janet Evanovich, Janet Evanovich cm
Xuất bản: : New York Ballantine Books 1985, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The unbearable lightness of being
Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm
Xuất bản: : Faber and Faber, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  891.8635
 
Best of Dragon Magazine. Vol. Iv
Tác giả:
Xuất bản: : Wizards of the Coast, 1985
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.73
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục