Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Đình Trực
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Nghiên cứu sử dụng năng lượng gió sinh điện
Tác giả: Lê Quốc Vũ, Bùi Xuân Lâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Nghiên cứu bài toán tối ưu công suất của hệ thống chuyển đổi năng lượng gió
Tác giả: Hà Chí Kiên, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Nghiên cứu bài toán tối ưu hóa công suất tuabin gió
Tác giả: Vũ Hạnh Chiêu, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Nghiên cứu và phân tích mô hình máy phát điện gió
Tác giả: Lưu Tuấn Kiệt, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Wind turbine technology
Tác giả: A R Jha
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Thiết kế hệ thống chiếu sáng Hybrid sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời
Tác giả: Lê Hoài Phương, Nguyễn Tấn Tiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Điều khiển công suất của hệ thống điện gió
Tác giả: Phan Văn Lưu, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Wind power for dummies
Tác giả: Ian Woofenden
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Nghiên cứu và xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép
Tác giả: Lê Văn Chung, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục